Projekty Gminy Polkowice

A A A

Edukacja = lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów.

Biura Projektu

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,
Jędrzychów 24A, 59-101 Polkowice

Kontakt:

tel. 76 845 98 18, e-mail: spj.biuro_projektu@onet.pl

Godziny funkcjonowania:

poniedziałek – piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00

Koordynator szkolny – Halina Świerniak, tel. 76 845 98 18


Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach,
ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice

Kontakt:

tel. 76 746 53 70, e-mail: biuro.projektu@sp4.polkowice.pl

Godziny funkcjonowania:

poniedziałek – piatek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Koordynator szkolny – Ewa Słotwińska, tel. 76 746 53 70

Koordynator główny – Monika Pokrywka, tel. 76 847 41 45, godz. 7:30-15:30

Gmina Polkowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Edukacja = lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Realizacja projektu zakłada organizację dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie oraz uczniów klas gimnazjalnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach, przeszkolenie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach z zakresu terapii RSA Biofeedback. Ponadto ww. szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć.

Nr projektu:RPDS.10.02.01-02-0049/17
Tytuł projektu: „Edukacja = lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów”
Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Poddziałanie:10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Okres realizacji projektu:01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny