Projekty Gminy Polkowice

A A A

Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.

BIURO PROJEKTU

Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach
ul. Mjr. Hubala 1 a, 59-100 Polkowice

Kontakt:

tel. 76 745 40 16, e-mail: biuroprojektu@pm6.polkowice.pl

Godziny funkcjonowania:

poniedziałek – piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Koordynator gminny projektu – Anna Dziedzic, tel. 76 84-74-145

Koordynator przedszkolny projektu – Magdalena Jedlecka, tel. 76 745 40 16

 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 63 327,00 zł, jakie Gmina Polkowice otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt służący do terapii Integracji Sensorycznej, dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczające do przedszkola zostaną objęte dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi, zaś nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi w przedszkolu poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach  udoskonalą swoje umiejętności   i kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia specjalistycznych terapii.

Nr projektu: RPDS.10.01.01-02-0015/16
Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.10.01.01-02-0015/16-00
Tytuł projektu: „Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków”
Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Poddziałanie: 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny