Projekty Gminy Polkowice

A A A

Dostępna Szkoła – nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej

Szczegóły projektu

Informacja ogólna:

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. W ramach ww. projektu Gmina otrzymała dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia pn. „Dostępna szkoła – nowe rozwiązania w Gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej”.

Projekt realizowany będzie w okresie: 04.04.2022 r. – 31.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 180 439 zł

Wartość przyznanego grantu wynosi: 1 954 603 zł

 

Cele projektowe:

W ramach projektu w dwóch szkołach na terenie gminy  tj. Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach testowany będzie Model Dostępnej Szkoły, czyli wzorcowy model szkoły, w której realizowana jest idea edukacji włączającej. Jej celem jest zwiększanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie.

Projekt podzielony jest na cztery obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjno –społeczny i organizacyjny. Każdy z obszarów zawiera szereg standardów, które szkoła powinna spełnić, aby być szkołą dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność oznacza zarówno likwidację barier architektonicznych, jak również odpowiednie wyposażenie szkoły w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, szkolenia dla nauczycieli czy wsparcie dla rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, która będzie tzw. liderem w projekcie i w której Model Dostępnej Szkoły musi zostać zrealizowany na poziomie 100%, natomiast w Szkole Podstawowa nr 3 im Arkadego Fiedlera w Polkowicach standardy testowanego modelu muszą być spełnione na poziomie 60% w obydwu budynkach.