Projekty Gminy Polkowice

A A A

Cyfrowa Gmina

Szczegóły projektu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Przedmiot projektu:

  • wymiana komputerów stacjonarnych na 10 stanowiskach pracujących w aplikacji ŹRÓDŁO, która służy do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych,
  • zakup 250 szt. dodatkowych modułów systemu antywirusowego w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnienia ochrony samorządowych systemów informatycznych.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:

98.661,50 zł

 

Przyznane dofinansowanie:

98.661,50 zł

 

Procent dofinansowania:

100%

 

Nr projektu:POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Adres strony internetowej poświęconej realizacji projektu „Polska Cyfrowa”

 

plakat – Cyfrowa Gmina

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19