Projekty Gminy Polkowice

A A A

Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Szczegóły projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
ziałanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projektodawca:
Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

BIURO PROJEKTU:
Wydział Współpracy Europejskiej
i Funduszy Zewnętrznych
ul. Rynek 2/2
tel. (076) 84-74-167

e-mail: egalek_kapusta@ug.polkowice.pl

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny