KOMUNIKAT Z DNIA 1 LUTEGO 2021 R.

W związku z wprowadzonym na obszarze RP stanem epidemii koronawirusa, wpływającym na terminy pracy osób zaangażowanych do realizacji zadań w ramach niniejszego projektu, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia konkursu zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.