Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Zgłoszenia zakończenia realizacji inwestycji i gotowość do wszczęcia kontroli

__________________________________________________________________

Gmina Polkowice – Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” zaprasza Grantobiorców do zgłaszania zakończenia realizacji inwestycji i gotowości do wszczęcia kontroli na zakończenie projektu. Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej w urzędach gmin właściwych ze względu na położenie nieruchomości dla przeprowadzanych inwestycji bądź drogą mailową.

 

Gmina Polkowice – Lider

Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 (kancelaria), 59-100 Polkowice

kancelaria@gmina.polkowice.pl

 

Gmina Głogów

Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

gmina@gminaglogow.pl

 

Gmina Miejska Głogów

Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów

sekretariat@glogow.um.gov.pl

 

Gmina Jerzmanowa

Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

sekretariat@jerzmanowa.com.pl

 

Gmina Kotla

Urząd Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla

gmina@kotla.pl

 

Gmina Przemków

Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

p.info@przemkow.pl

 

Gmina Radwanice

Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice

sekertariat@radwanice.pl

 

Gmina Żukowice

Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice

gmina@zukowice.pl

 

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020