Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Ostrzegamy przed próbą oszustwa

Ostrzegamy przed próbą oszustwa

Lider Projektu – Gmina Polkowice ostrzega przed próbami oszustwa. Oszuści podszywają się pod urzędników i informują, iż projekt Grantobiorcy został błędnie rozliczony, co wiąże się z koniecznością zwrotu Grantu.

JEST TO PRÓBA OSZUSTWA!

Gmina Polkowice informuje, iż Lider i Partnerzy nigdy nie wysyłają e-maili z przekierowaniem do stron oraz nie odwiedzają Grantobiorców w domach z informacją o błędnie rozliczonym Grancie. Wszelkie informacje dotyczące rozliczenie projektów przesyłane są pocztą tradycyjną w formie pisemnej.

W przypadku otrzymania informacji o błędnie rozliczonym Grancie i konieczności zwrotu Grantu prosimy o kontakt w swoim Urzędzie Gminy/Miasta osobiście lub telefonicznie.

 

Gmina Polkowice – Lider

Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice

 

Elżbieta Gałek – Kapusta, tel. 76 84 74 167,

Joanna Romanik, tel. 76 84 74 152,

Diana Chylińska, tel, 76 84 74 153,

Michał Zięcina, tel. 76 84 74 166.

 

 

Gmina Głogów

Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

 

Aneta Hnatyszak, tel. 76 83 65 558,

Teresa Kazimierczak, tel. 76 836 55 68.

 

 

Gmina Miejska Głogów

Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów

 

Robert Myśków, tel. 76 72 65 480.

 

 

Gmina Jerzmanowa

Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

 

Katarzyna Mleczko, tel. 76 837 36 19,

Piotr Wołoszczuk, tel. 76 83 65 538.

 

 

Gmina Kotla

Urząd Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla

 

Kamila Suchocka-Szperlik, tel. 76 83 18 361 wew. 51,

Edyta Owczarek, tel. 76 83 18 361 wew. 41.

 

 

Gmina Przemków

Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

 

Magdalena Kania, tel. 76 83 20 488,

Marta Mendrzycka-Nicewicz, tel. 76 83 20 483.

 

 

Gmina Radwanice

Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice

 

Anna Wysokińska, tel. 76 75 92 042,

Anna Harendarz, tel. 76 75 92 037.

 

 

Gmina Żukowice

Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice

 

Barbara Ratowska, tel. 76 83 14 241,

Marta Strzałkowska, tel.76 83 14 241.

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020