Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 24 miesięcy dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2013 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (03.07.2013 r.) -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.06.2013 r.) -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF

ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE -    (1.41 MB) - POBIERZ PLIK RAR

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu -    (0.26 MB) - POBIERZ PLIK PDF

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Specyfikacja -    (1.09 MB) - POBIERZ PLIK RAR