Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Zapytanie ofertowe - podręczniki do informatyki

Gmina Polkowice, realizator projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), zamierza zakupić podręczniki z zakresu informatyki dla uczestników projektu.

CZYTAJ SZCZEGÓŁY -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF        Projekt umowy    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Ofertę należy przesyłać wskazując cenę ryczałtową brutto dla całej dostawy (cena zawiera wszelkie koszty dostawy)

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 29 maja 2013 r. do godziny 13:30.

WYNIKI POSTĘPOWANIA (03.06.2013 r.) -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

PONOWIONE  WYNIKI POSTĘPOWANIA (03.06.2013 r.) -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF

DRUGIE PONOWIONE  WYNIKI POSTĘPOWANIA (04.06.2013 r.) -    (0.42 MB) - POBIERZ PLIK DOC