Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Zapytanie ofertowe - przewóz osób na szkolenia

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), zamierza zlecić usługę przewozową dla uczestników projektu - osób fizycznych - do miejsca szkolenia i z powrotem.

Szczegóły dotyczące zamówienia -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Ofertę należy przesyłać wskazując cenę ryczałtową brutto dla całej usługi.

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 24 maja 2013 r. do godziny 13:30.

 

Wyniki postępowania (dodano 27.05.2013 r.) -    (0.41 MB) - POBIERZ PLIK DOC