Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitorami LCD, peryferiami oraz akcesoriami w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Dodano: 14.06.2013 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Dodano: 06.06.2013 r.

WYNIKI PRZETARGU -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Dodano: 07.05.2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 14.05.2013 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2013 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 14.05.2013 r. do godz. 12.00.

ZMIANA TREŚCI SIWZ -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -    (0.28 MB) - POBIERZ PLIK PDF

SPECYFIKACJA PRZETARGU -    (1.64 MB) - POBIERZ PLIK RAR