Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Ogłoszenia i Przetargi

2017-10-19

Zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 36 miesięcy od dnia 3 grudnia 2017 r. dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu)

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 t. j. z późn. zm.)  o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:
Zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 36 miesięcy od dnia 3 grudnia 2017 r. dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu)

ZAPYTANIE OFERTOWE -    (1.44 MB) - POBIERZ PLIK PDF

FORMULARZ OFERTOWY -   (0.59 MB) - POBIERZ PLIK DOCX

PROJEKT UMOWY -    (1 MB) - POBIERZ PLIK PDF

WYNIKI POTĘPOWANIA -    (0.45 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2015-10-14

Zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 24 miesięcy od dnia 3 grudnia 2015 r. dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice" (trwałość projektu).

GMINA POLKOWICE, 59-100 Polkowice, ul. Rynek 1, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 24 miesięcy od dnia 3 grudnia 2015 r. dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu).

WYNIKI POSTĘPOWANIA (29.10.2015 r.) -    (0.87 MB) - POBIERZ PLIK PDF


czytaj cały...
2015-10-14

Zakup oprogramowania zabezpieczającego (program antywirusowy) oraz filtr rodzicielski (kontrola treści) dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu).

GMINA POLKOWICE, 59-100 Polkowice, ul. Rynek 1, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Zakup oprogramowania zabezpieczającego (program antywirusowy) oraz filtr rodzicielski (kontrola treści) dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu).

WYNIKI POSTĘPOWANIA (29.10.2015 r.) -    (0.9 MB) - POBIERZ PLIK PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE -   (0.24 MB) - POBIERZ PLIK PDF

PROJEKT UMOWY -    (0.23 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2015-02-11

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j. ze zm.) zamierza zlecić dostawę materiałów biurowych, zgodnie z opisem załączonym poniżej:

OGŁOSZENIE -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

WYBÓR OFERTY (24.02.2015 r.) -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

PONOWNY WYBÓR OFERTY (24.02.2015 r.) -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2015-02-11

Zapytanie ofertowe - spoty radiowe

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 4 pkt 3 lit. g i h ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zm.) zamierza zlecić produkcję i emisję spotów radiowych, zgodnie z opisem zawartym poniżej.

CZYTAJ OPIS -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF

WYBÓR OFERTY (24.02.2015 r.) -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF


 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |Następny|