Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Ogłoszenia i Przetargi

2013-09-13

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitorami LCD, peryferiami oraz akcesoriami w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -    (0.28 MB) - POBIERZ PLIK PDF

SPECYFIKACJA PRZETARGU -     (1.42 MB) - POBIERZ PLIK RAR

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DODANO 02.10.2013) -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (DODANO 08.10.2013) -    (0.23 MB) - POBIERZ PLIK PDF

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2013-08-21

Drugie zapytanie ofertowe - świadczenie usług o charakterze pracy środowiskowej wśród Beneficjentów Ostatecznych projektu

Gmina Polkowice, realizator projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), zamierza zlecić świadczenie usług o charakterze pracy środowiskowej wśród beneficjentów ostatecznych (B.O.) projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", przez okres 24 miesięcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE -    (0.49 MB) - POBIERZ PLIK DOC

PROJEKT UMOWY -    (0.48 MB) - POBIERZ PLIK DOC

WYNIKI POSTĘPOWANIA -    (0.41 MB) - POBIERZ PLIK DOC   (dodano 25.10.2013 r.)

2013-08-02

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług o charakterze pracy środowiskowej wśród Beneficjentów Ostatecznych projektu

Gmina Polkowice, realizator projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), zamierza zlecić świadczenie usług o charakterze pracy środowiskowej wśród beneficjentów ostatecznych (B.O.) projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", przez okres 24 miesięcy.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (dodano 20.08.2013 r.) -    (0.41 MB) - POBIERZ PLIK DOC

ZAPYTANIE OFERTOWE -    (0.49 MB) - POBIERZ PLIK DOC

PROJEKT UMOWY -    (0.48 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2013-07-16

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitorami LCD, peryferiami oraz akcesoriami w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI (dodano 19.07.2013 r.) -    (0.25 MB) - POBIERZ PLIK PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -    (0.28 MB) - POBIERZ PLIK PDF

SPECYFIKACJA PRZETARGU -    (1.15 MB) - POBIERZ PLIK RAR

WYNIKI POSTĘPOWANIA (dodano 31.07.2013 r.) -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dodano 05.08.2013)    (0.23 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2013-07-12

Zapytanie ofertowe - film promocyjny

Gmina Polkowice, realizator projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), zamierza zlecić produkcję i emisję filmu promocyjnego poświęconego realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice".

WYNIKI POSTĘPOWANIA (dodano 22.07.2013 r.) -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -    (0.23 MB) - POBIERZ PLIK PDF

PROJEKT UMOWY -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Ofertę należy przesyłać wskazując cenę ryczałtową brutto dla całej usługi.

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 18 lipca 2013 r. do godziny 15:00.


|Poprzedni|  |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |Następny|