Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Archiwum

2013-07-11

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Gmina Polkowice informuje, że rozpoczyna się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE POLKOWICE"

Termin rekrutacji: 11.07.2013 r. - 17.07.2013 r.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM -    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK PDF

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ -    (2.18 MB) - POBIERZ PLIK PDF

REGULAMIN PROJEKTU I DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE - WEJDŹ TUTAJ

 

2013-06-06

Zapytanie ofertowe - materiały biurowe do realizacji projektu

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), zamierza zakupić materiały biurowe do realizacji projektu.

Szczegóły zamówienia -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Projekt umowy -    (0.23 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 14 czerwca 2013 r. do godziny 14:30.

Wyniki postępowania (dodano 17.06.2013 r.) -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2013-05-31

Zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 24 miesięcy dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2013 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (03.07.2013 r.) -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.06.2013 r.) -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF


czytaj cały...
2013-05-27

Drugie zapytanie ofertowe - przewóz osób na szkolenia

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), zamierza zlecić usługę przewozową dla uczestników projektu - osób fizycznych - do miejsca szkolenia i z powrotem.

Szczegóły dotyczące zamówienia -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Ofertę należy przesyłać wskazując cenę ryczałtową brutto dla całej usługi.

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 31 maja 2013 r. do godziny 13:30.

WYNIKI (03.06.2013 r.) -    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2013-05-22

Zapytanie ofertowe - podręczniki do informatyki

Gmina Polkowice, realizator projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), zamierza zakupić podręczniki z zakresu informatyki dla uczestników projektu.

CZYTAJ SZCZEGÓŁY -    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF        Projekt umowy    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Ofertę należy przesyłać wskazując cenę ryczałtową brutto dla całej dostawy (cena zawiera wszelkie koszty dostawy)

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 29 maja 2013 r. do godziny 13:30.


czytaj cały...

|Poprzedni|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |Następny|