Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Archiwum

2014-09-04

PIĄTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Gmina Polkowice informuje, że rozpoczyna się PIĄTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE POLKOWICE"

Termin rekrutacji: 04.09.2014 r. - 11.01.2014 r.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM -    (0.16 MB) - POBIERZ PLIK PDF
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA -
   (0.75 MB) - POBIERZ PLIK PDF
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -    (0.42 MB) - POBIERZ PLIK DOC
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH -
   (0.39 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Ważne dokumenty: wejdź tutaj

2014-03-12

Zapytanie ofertowe - spoty radiowe

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 4 pkt 3 lit. g i h ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zm.) zamierza zlecić produkcję i emisję spotów radiowych, zgodnie z opisem zawartym poniżej.

CZYTAJ OPIS -    (0.41 MB) - POBIERZ PLIK DOC

WYNIKI POSTĘPOWANIA -    (0.41 MB) - POBIERZ PLIK DOC (dodano 21.03.2014 r.)

2014-02-27

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j. ze zm.) zamierza zlecić dostawę materiałów biurowych, zgodnie z opisem załączonym poniżej:

OGŁOSZENIE -    (0.42 MB) - POBIERZ PLIK DOC

PROJEKT UMOWY -    (0.41 MB) - POBIERZ PLIK DOC

WYNIKI POSTĘPOWANIA -    (0.3 MB) - POBIERZ PLIK DOC - dodano 07.03.2014 r.


czytaj cały...
2014-01-09

CZWARTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Gmina Polkowice informuje, że rozpoczyna się CZWARTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE POLKOWICE"

Termin rekrutacji: 09.01.2014 r. - 16.01.2014 r.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM -   (0.3 MB) - POBIERZ PLIK DOCX        (0.16 MB) - POBIERZ PLIK PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - OTWÓRZ

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH - OTÓWRZ

REGULAMIN PROJEKTU I DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE - WEJDŹ TUTAJ

2013-11-20

Zapytanie ofertowe - podręczniki do informatyki

Gmina Polkowice, realizator projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zamierza zakupić podręczniki z zakresu informatyki dla uczestników projektu.

CZYTAJ SZCZEGÓŁY -    (0.41 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Ofertę należy przesyłać wskazując cenę ryczałtową brutto dla całej dostawy (cena zawiera wszelkie koszty dostawy)

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 27 listopada 2013 r. do godziny 15:30.

WYNIKI POSTĘPOWANIA (dodano 02.12.2013 r.) -    (0.42 MB) - POBIERZ PLIK DOC


|Poprzedni|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |Następny|