Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Aktualności

2018-11-22

ÓSMA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Gmina Polkowice informuje, że rozpoczyna się SZÓSTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (trwałość projektu): „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE POLKOWICE"

Termin rekrutacji: 22.11.2018 r. - 06.12.2018 r.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK PDF
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA -    (0.75 MB) - POBIERZ PLIK PDF
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -    (0.33 MB) - POBIERZ PLIK DOC
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH -    (0.26 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Ważne dokumenty: wejdź tutaj

2017-03-02

SIÓDMA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Gmina Polkowice informuje, że rozpoczyna się SZÓSTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (trwałość projektu): „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE POLKOWICE"

Termin rekrutacji: 02.03.2017 r. - 15.03.2017 r.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM -   (0.4 MB) - POBIERZ PLIK PDF
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA -  (1.12 MB) - POBIERZ PLIK PDF
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -   (0.4 MB) - POBIERZ PLIK PDF
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH -   (0.31 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Ważne dokumenty: wejdź tutaj

2015-10-14

Zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 24 miesięcy od dnia 3 grudnia 2015 r. dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice" (trwałość projektu).

GMINA POLKOWICE, 59-100 Polkowice, ul. Rynek 1, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 24 miesięcy od dnia 3 grudnia 2015 r. dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu).

WYNIKI POSTĘPOWANIA (29.10.2015 r.) -    (0.87 MB) - POBIERZ PLIK PDF


czytaj cały...
2015-10-14

Zakup oprogramowania zabezpieczającego (program antywirusowy) oraz filtr rodzicielski (kontrola treści) dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu).

GMINA POLKOWICE, 59-100 Polkowice, ul. Rynek 1, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Zakup oprogramowania zabezpieczającego (program antywirusowy) oraz filtr rodzicielski (kontrola treści) dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu).

WYNIKI POSTĘPOWANIA (29.10.2015 r.) -    (0.9 MB) - POBIERZ PLIK PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE -   (0.24 MB) - POBIERZ PLIK PDF

PROJEKT UMOWY -    (0.23 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2015-09-09

SZÓSTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Gmina Polkowice informuje, że rozpoczyna się SZÓSTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE POLKOWICE"

Termin rekrutacji: 10.09.2015 r. - 17.09.2015 r.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM -    (0.16 MB) - POBIERZ PLIK PDF
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA -   (0.58 MB) - POBIERZ PLIK PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -    (0.42 MB) - POBIERZ PLIK DOC
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH -     (0.39 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Ważne dokumenty: wejdź tutaj


 |1|  |2|  |3|  |Następny|