Strona główna

BIURO PROJEKTU

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”

ul. Rynek 2/5, 59-100 Polkowice

Informacji udzielają:

Koordynator projektu - Paweł Rudkowski, (076) 84-74-152

prudkowski@ug.polkowice.pl

Pracownik ds. zamówień publicznych - Artur Stępień (76) 84 74 159

 


Nr projektu: POIG.08.03.00-02-164/12
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-POIG.08.03.00-02-164/12-00 z dnia 5 kwietnia 2013 r.


Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion