Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Uwaga Beneficjenci I i II edycji Projektu

Wzory rozliczeń środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego

W załączeniu:

- wzór rozliczenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC

- wzór rozliczenia podstawowego wsparcia pomostowego    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Jednocześnie przypominamy, iż rozliczenia za miesiąc poprzedni należy składać 12 dnia każdego miesiąca.