Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Uwaga beneficjenci I edycji projektu!

Beneficjenci I edycji projektu "POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA" od dnia 01.02.2010 r. do dnia 12.02.2010 r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, pok. nr 10 mogą składać:
-  WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Pobierz:

- WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO    (0.09 MB) - POBIERZ PLIK DOC

oraz

OPIS KOPERTY WNIOSKU  O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO  WSPARCIA POMOSTOWEGO    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC

 

PRZYPOMINAMY!

Do ww. wniosku załącza się następujące dokumenty:

1.    Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA).

 

2.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (Dz.U z 1997 r. nr 88 poz 553 z późń.zm.).

3.    Oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia pomostowego tego samego typu, o jakie mikroprzedsiębiorca się ubiega (tj. podstawowego lub przedłużonego) w ramach Działania 6.2.

4.    Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych.

5.    Oświadczenie o kwalifikowalności/niekwalifikowalności VAT.