Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

UWAGA BENEFICJENCI!

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA PIERWSZA STRONA:

- WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W celu ułatwienia beneficjentom składania prawidłowo wypełnionych wniosków w załączeniu przedstawiamy wypełnioną pierwszą stronę:

- WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI    (0.09 MB) - POBIERZ PLIK DOC

- WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO    (0.08 MB) - POBIERZ PLIK DOC

 W w/w wnioskach na pierwszej stronie:

- Nr Wniosku

- Data i miejsce złożrenia wniosku

prosimy nie wypełniać. Pozycje te zostaną uzupełnione przez Komisję Oceny Wniosków podczas otwarcia wniosków na posiedzeniu.