Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług cateringowych w Projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza zlecić świadczenie usług cateringowych w Projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro-pnb@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – catering” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – catering” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 12 maja 2009 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty. Termin realizacji ustala się na 7 dni od daty zamówienia  formie zlecenia. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (076) 84-74-145.

Przedmiot zamówienia    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC