Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Informacja o odstąpieniu od przyjmowania ofert w na świadczenie usług cateringowych w projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zamawiający odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia na świadczenie usług cateringowych w projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uzasadnienie:
 
W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona jedna oferta firmy PHU Lubinpex ul. Księcia Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin. Komisja stwierdziła, iż oferta firmy: PHU Lubinpex ul. Księcia Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin znacząco przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zadanie.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie świadczenie usług cateringowych w projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.