Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Informacja o unieważnieniu zamówienia na wykonanie pieczątek do projektu.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00 komisja unieważniła postępowanie na wykonanie pieczątek do projektu. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uzasadnienie:
 
W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona jedna oferta firmy Wytwórnia Pieczątek STEMPEL GRAFIC ul. Rynek 23b, 59-100 Polkowice. Komisja stwierdziła, iż oferta firmy: STEMPEL GRAFIC ul. Rynek 23b, 59-100 Polkowice przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zadanie.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie wykonania pieczątek do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.