Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Informacja o terminie realizacji projektu

Informujemy, iż ze względu na przedłużające się procedury i formalności związane z otrzymaniem przez gminę Polkowice umowy o dofinansowanie projektu, termin rozpoczęcia jego realizacji zostanie najprawdopodobniej przesunięty na styczeń 2009 roku.

Za przygotowanie i przekazanie gminie Polkowice umowy finansowej odpowiada Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu. W momencie dopełnienia wszystkich formalności związanych z realizacją projektu niezwłocznie zamieścimy stosowną informację i rozpoczniemy rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie.