Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Zapytanie ofertowe - usługa telekomunikacyjna

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza zakupić usługę telekomunikacyjną.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro-pnb@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – usługa telekomunikacyjna” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – usługa telekomunikacyjna” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:
 
Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice
 
Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 16 kwietnia 2009 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty.
 
Przedmiot zamówienia.
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na okres 18 miesięcy.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. usługi podając:
1)cenę jednostkową brutto dla 1 min. połączenia oraz 1 SMS-a, w przypadku naliczania jednosekundowego należy podać cenę za 1 min.,
2)cenę rozmów do operatorów telefonii stacjonarnej  i telefonii komórkowej w abonamencie,
3)cenę przyłączenia do sieci operatora - cenę aktywacji karty SIM,
4)aparat telefoniczny – standard GSM (900, 1800, 1900), max. czas rozmowy 210 min. (3,5h), max. czas czuwania 300-350h, pamięć książki telefonicznej 1000 pozycji, karta pamięci (microSD), funkcje biznesowe (zegarek, alarm, kalkulator, przelicznik walut, kalendarz),
5)cena dostawy aparatu telefonicznego nie może przekroczyć kwoty 1 zł.

Termin dostawy telefonu zdatnego do użytku ustala się na 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (076) 84-74-145.