Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie prasowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro-pnb@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – ogłoszenie w prasie” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – ogłoszenie w prasie” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 16 kwietnia 2009 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty.

Wzór ogłoszenia w załączeniu    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK DOC


Informacje dodatkowe:

1. Minimalne wymiary ogłoszenia prasowego (szer. 250 x wys. 165 mm)

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia – ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w
dniu 23 kwietnia 2009 r.

3. Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. ogłoszenia prasowego podając cenę jednostkową brutto oraz termin zamieszczenia ogłoszenia.

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (076) 84-74-152.