Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Indywidualne doradztwo dla beneficjentów projektu "POMYSŁ NA BIZNES=WŁASNA FIRMA"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Indywidualne doradztwo dla beneficjentów projektu "POMYSŁ NA BIZNES=WŁASNA FIRMA" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

Przeczytaj treść ogłoszenia i specyfikacji