Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Zapytanie wstępne - ogłoszenie prasowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro-pnb@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – ogłoszenie w prasie” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – ogłoszenie w prasie” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59-100 Polkowice

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 27 kwietnia 2010 r. do godziny 16.00. Decyduje data wpływu oferty.

 

Wzór ogłoszenia w załączeniu    (0.17 MB) - POBIERZ PLIK DOC

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Minimalne wymiary ogłoszenia prasowego (szer. 250 x wys. 165 mm)

 

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia – sierpień 2010 r.

 

3. Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. ogłoszenia prasowego podając cenę jednostkową brutto oraz termin zamieszczenia ogłoszenia. 

 

4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie przesłać egzemplarz gazety, w której zostanie zamieszczone ogłoszenie.

 

5. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 696 493 332