Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Ogłoszenia i Przetargi

2009-04-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie graficzne oraz dostawa plakatów, ulotek, naklejek, certyfikatu oraz tabliczki informacyjnej do Projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie graficzne oraz dostawa plakatów, ulotek, naklejek, certyfikatu oraz tabliczki informacyjnej do Projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjunego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".


czytaj cały...
2009-04-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawy materiałów biurowych do Projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa materiałów biurowych do projektu "POMYSŁ NA BIZNES=WŁASNA FIRMA" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".


czytaj cały...
2009-04-01

Składanie ofert wstępnych do zadania: Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”

Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”


czytaj cały...
2009-03-30

Informacja o odstąpieniu od przyjmowania ofert w na zakup usługi telekomunikacyjnej w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zamawiający odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia na zakup usługi telekomunikacyjnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony w terminie 7 dni od dnia niniejszej informacji. 

2009-03-30

Informacja o odstąpieniu od przyjmowania ofert w na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia oraz udzielenie doradztwa dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zamawiający odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamówienie dot. udzielenia doradztwa dla beneficjentów projektu zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony w terminie 7 dni od dnia niniejszej informacji.

Natomiast zamówienie na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia zostanie ogłoszone ponownie w celu wyłonienia wykonawcy, z którym podpisana będzie umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.


|Poprzedni|  |1| ... |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |Następny|