Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Ogłoszenia i Przetargi

2009-04-09

Zapytanie ofertowe - spoty radiowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych.


czytaj cały...
2009-04-09

Zapytanie ofertowe - usługa telekomunikacyjna

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza zakupić usługę telekomunikacyjną.


czytaj cały...
2009-04-09

Zapytanie ofertowe - usługa gastronomiczna w związku z realizacją konferencji prasowej do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza zlecić usługę gastronomiczną w związku z realizacją konferencji prasowej do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.


czytaj cały...
2009-04-09

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie prasowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie.


czytaj cały...
2009-04-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Indywidualne doradztwo dla beneficjentów projektu "POMYSŁ NA BIZNES=WŁASNA FIRMA"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Indywidualne doradztwo dla beneficjentów projektu "POMYSŁ NA BIZNES=WŁASNA FIRMA" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".


czytaj cały...

|Poprzedni|  |1| ... |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |Następny|