Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Ogłoszenia i Przetargi

2009-04-20

Informacja o odstąpieniu od przyjmowania ofert w na usługę gastronomiczną w związku z realizacją konferencji prasowej do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zamawiający odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia na usługę gastronomiczną w związku z realizacją konferencji prasowej do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


czytaj cały...
2009-04-17

Informacja dotycząca zmiany terminu realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż w ogłoszeniu z dnia 16.04.2009r. dotyczącym składanie ofert wstępnych do zadania: Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” termin realizacji usługi uległ zmianie, ustala się nowy termin od dnia 11 maja 2009r. do 30 września 2010r.


czytaj cały...
2009-04-16

Składanie ofert wstępnych do zadania: Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.


czytaj cały...
2009-04-16

Informacja o unieważnieniu zamówienia na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

W dniu 16 kwietnia 2009 r. o godz. 9:30 komisja unieważniła postępowanie na świadczenie usług w obszarze szkoleń dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.


czytaj cały...
2009-04-10

Informacja o odstąpieniu od przyjmowania ofert w na usługę gastronomiczną w związku z realizacją konferencji prasowej do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zamawiający odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia na usługę gastronomiczną w związku z realizacją konferencji prasowej do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm., które zostanie ogłoszony w terminie 7 dni od dnia niniejszej informacji.


|Poprzedni|  |1| ... |6|  |7|  |8|  |9|  |10| ... |11|  |Następny|