Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Ogłoszenia i Przetargi

2009-04-30

Uzasadnienie wyboru oferty dotyczącej realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00 komisja jednogłośnie wybrała ofertę na świadczenie usług w obszarze szkoleń specjalistycznych. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach Projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


czytaj cały...
2009-04-21

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług cateringowych w Projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza zlecić świadczenie usług cateringowych w Projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.


czytaj cały...
2009-04-20

Ogłoszenie zlecenia - wykonanie pieczątek do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza zlecić wykonanie pieczątek do projektu.


czytaj cały...
2009-04-20

Zapytanie ofertowe - usługa telekomunikacyjna


W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza zakupić usługę telekomunikacyjną.


czytaj cały...
2009-04-20

Informacja o unieważnieniu zamówienia na usługę telekomunikacyjną.

W dniu 20 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00 komisja unieważniła postępowanie na świadczenie usługi telekomunikacyjnej. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


czytaj cały...

|Poprzedni|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9| ... |11|  |Następny|