Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Ogłoszenia i Przetargi

2009-09-15

Zaproszenie do składania ofert wstępnych

Gmina Polkowice w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zamierza zlecić:

Nagranie 4-ro minutowego telewizyjnego programu promocyjnego wraz z montażem i jego emisją. 


czytaj cały...
2009-07-09

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie prasowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).


czytaj cały...
2009-07-09

Zapytanie ofertowe - dostawa papieru do flipcharta oraz mazaków

CZYTAJ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO -    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2009-07-08

Zapytanie ofertowe - spoty radiowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).


czytaj cały...
2009-07-06

Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

CZYTAJ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO -    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC


|Poprzedni|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6| ... |11|  |Następny|