Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Archiwum

2009-04-30

Informacja o unieważnieniu zamówienia na usługę telekomunikacyjną.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00 komisja unieważniła postępowanie na świadczenie usługi telekomunikacyjnej. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


czytaj cały...
2009-04-30

Informacja o odstąpieniu od przyjmowania ofert w na świadczenie usług cateringowych w projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zamawiający odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia na świadczenie usług cateringowych w projekcie „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


czytaj cały...
2009-04-30

Informacja o unieważnieniu zamówienia na wykonanie pieczątek do projektu.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00 komisja unieważniła postępowanie na wykonanie pieczątek do projektu. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


czytaj cały...
2009-04-30

Uzasadnienie wyboru oferty dotyczącej realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00 komisja jednogłośnie wybrała ofertę na świadczenie usług w obszarze szkoleń specjalistycznych. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach Projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


czytaj cały...
2009-04-27

Informacja dotycząca wyników oceny Komisji Rekrutacyjnej I edycji

W związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2009 roku odbyło się zebranie członków Komisji Rekrutacyjnej w składzie:


czytaj cały...

|Poprzedni|  |1| ... |9|  |10|  |11|  |12|  |13| ... |17|  |Następny|