Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Archiwum

2009-02-05

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie prasowe

W związku z realizacją projektu pn. "POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie.


czytaj cały...
2009-01-30

Składanie ofert wstępnych w zakresie świadczenia usług obsługi prawnej Projektu "POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA"

Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług obsługi prawnej Projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


czytaj cały...
2008-12-11

Informacja o podpisaniu umowy

Gmina Polkowice w dniu 3 grudnia 2008 r. podpisała z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu Umowę o dofinansowaniu projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W związku z powyższym realizacja projektu rozpocznie się 02.02.2009 r.

2008-11-17

Media o projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi materiałami i informacjami o projekcie, jakie pojawiły się w mediach.


czytaj cały...
2008-11-14

Informacja o terminie realizacji projektu

Informujemy, iż ze względu na przedłużające się procedury i formalności związane z otrzymaniem przez gminę Polkowice umowy o dofinansowanie projektu, termin rozpoczęcia jego realizacji zostanie najprawdopodobniej przesunięty na styczeń 2009 roku.


czytaj cały...

|Poprzedni|  |1| ... |13|  |14|  |15|  |16|  |17|