Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Archiwum

2009-04-01

Składanie ofert wstępnych do zadania: Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”

Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”


czytaj cały...
2009-03-30

Informacja o odstąpieniu od przyjmowania ofert w na zakup usługi telekomunikacyjnej w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zamawiający odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia na zakup usługi telekomunikacyjnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony w terminie 7 dni od dnia niniejszej informacji. 

2009-03-30

Informacja o odstąpieniu od przyjmowania ofert w na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia oraz udzielenie doradztwa dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”.

Zamawiający odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamówienie dot. udzielenia doradztwa dla beneficjentów projektu zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony w terminie 7 dni od dnia niniejszej informacji.

Natomiast zamówienie na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia zostanie ogłoszone ponownie w celu wyłonienia wykonawcy, z którym podpisana będzie umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2009-03-26

Składanie ofert wstępnych do zadania " Przeprowadzenie szkolenia oraz udzielenie doradztwa dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”

Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia oraz udzielenie doradztwa dla beneficjentów projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA”


czytaj cały...
2009-03-25

Wykonanie pieczątek do projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” - uzasadnienie oferty

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamierza zlecić wykonanie pieczątek do projektu.


czytaj cały...

|Poprzedni|  |1| ... |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |Następny|