Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Archiwum

2010-04-20

Zapytanie wstępne - ogłoszenie prasowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).


czytaj cały...
2010-04-19

Uwaga beneficjenci II edycji projektu!!!

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis sporządza beneficjent pomocy, który po 5 kwietnia ubiega się o pomoc de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis nformacja stanowi załącznik do wniosku.


czytaj cały...
2010-04-08

Mikroprzedsiębiorcy I i II edycji Projektu

W dniu 15 kwietnia 2010 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Polkowice pok. 207 (Sala Konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mikroprzedsiębiorców I i II edycji Projektu.

2010-03-15

Zaproszenie do składania ofert wstępnych

Gmina Polkowice w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zamierza zlecić:

Nagranie 5-cio minutowego telewizyjnego programu promocyjnego wraz z montażem i jego emisją.


czytaj cały...
2010-02-16

Zmiana Regulaminu Projektu "POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA"

Zapoznaj się ze zmianami, które zostały wprowadzone do Regulaminu Projektu    (4.08 MB) - POBIERZ PLIK DOC


|Poprzedni|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6| ... |17|  |Następny|