Zapytanie ofertowe - ogłoszenie prasowe

W związku z realizacją projektu pn. "POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres jzajac@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – ogłoszenie w prasie” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – ogłoszenie w prasie” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59-100 Polkowice

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 6 lutego 2009 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

 

Wzór ogłoszenia w załączeniu.    (0.13 MB) - POBIERZ PLIK DOC

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Minimalne wymiary ogłoszenia prasowego (szer. 250 x wys. 165 mm)

 

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia – ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w dniu 11 lutego 2009 r.

 

3. Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. ogłoszenia prasowego podając cenę jednostkową brutto oraz termin zamieszczenia ogłoszenia.

 

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (076) 84-74-152