Informacja o unieważnieniu zamówienia na usługę telekomunikacyjną.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00 komisja unieważniła postępowanie na świadczenie usługi telekomunikacyjnej. Powyższe postępowanie było prowadzone w ramach projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uzasadnienie:
 
W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej.