Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków".

OGŁOSZENIE

 

 

Informujemy, że w dniach 15 - 19 września 2017 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. „Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków", realizowanego przez Gminę Polkowice i Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach, w ramach której zostanie zrekrutowane 1 dziecko z niepełnosprawnością, uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 6 na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej.

 

W ramach projektu prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające dzieciom z niepełnosprawnościami rozwój oraz zwiększenie szans edukacyjnych.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział w nim jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie zawiera Regulamin, który jest dostępny w Biurze Projektu - sekretariat Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
w Polkowicach, ul. Mjr. Hubala 1 a, 59-100 Polkowice, tel. 76 745 40 16 oraz na stronie internetowej projektu: www.projekty.polkowice.eu/pm6