Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy oraz montażu sprzętu do integracji sensorycznej do Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164,z 2016r. poz. 831, 996, 1020), którego wartość nie przekracza 6.000 EURO.

 

Dostawa i montaż sprzętu do integracji sensorycznej do Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert: 06.04.2017 r. do godz. 9:00

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe -     (0.32 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2. Projekt umowy -      (0.18 MB) - POBIERZ PLIK PDF

3. Formularz oferty -      (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

 

Informacja o wynikach postępowania:    (0.09 MB) - POBIERZ PLIK JPG