Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.

Informacje dla beneficjentów

2017-03-28

REKRUTACJA

Informujemy, że w dniach 18 - 20 kwietnia 2017 r. odbędzie się rekrutacja do projektu pn. „Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków".