Ogłoszenie o zakończeniu II rekrutacji uzupełniającej

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu "Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozowju polkowickich przedszkolaków".

 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu przystąpiło 1 dziecko z niepełnosprawnością uczęszczającedo Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach.

 

Informacja dot. osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie dostępna jest w Biurze projektu - w sekretariacie Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach, ul. mjr. Hubala 1 a, 59-100 Polkowice.