Ogłoszenie o naborze specjalisty do prowadzenia zajęć z dogoterapii w projekcie.

Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do prowadzenia zajęć z dogoterapii z beneficjentami projektu "Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Wymagane dokumenty należy składać:

- w zaklejonej kopercie w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach, ul. Mjr. Hubala 1 A

- lub pocztą na adres: Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach, ul. Mjr. Hubala 1 A z dopiskiem: Dotyczy naboru na prowadzących zajęcia w ramach projektu: „Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków".


Termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów upływa dnia 26 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30.

 

Szczegóły dotyczące naboruznajdują się tutaj:    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF