Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa wie Lubińska