Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa wie Lubińska

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska

Przemiot projektu:
Celem zadania jest zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska na rzecz jednostki ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa - OSP Nowa Wieś Lubińska - poprzez zakup średniego specjalnego samochodu pożarniczego ze zmontowanym na stałe zbiornikiem na wodę lub inny środek gaśniczy oraz wyposażonego w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia.

Przeznaczenie i znaczenie zadania dla ochrony środowiska:
- ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska;
- zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych;
- ograniczanie, zbieranie i odtłuszczanie rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych na drogach i innych miejscach;
- rozsiewanie sorbentu;
- znakowanie terenu skażonego.

Wartość całkowita projektu:  799.500,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych:  650.000,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:  80.000,00 zł