Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa wie Lubińska

Aktualności

2017-11-10

Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska

Gmina Polkowice wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. W dniu 26.10.2017 r. została zawarta umowa dotacji nr 312/D/NZ/LG/2017, na mocy której Fundusz przyznał Gminie 80.000,00 zł z przeznaczeniam na realizację zadania.


 |1|