Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska