Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa wie Lubińska

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska